x

שלום אני מבחנה ואני כלי מעבדה המשמש לאחסון דגימות של נוזלים.

x

שלום אני בקבוק פירנצה ואני בקבוק עם גוף כדורי וצוואר ארוך המשמש לחימום, לזיקוק ולערבול נוזלים .

x

שלום אני ארלנמייר ואני בקבוק מעבדה המשמש לחימום או ערבוב נוזלים.

x

שלום אני כוס כימית ואני כלי המשמש לערבוב, לאידוי, לחימום ולמדידת נוזלים.

ברוכים הבאים לכימידע,
אני מאיה ואני אהיה
המדריכה שלכם היום!

x

אודות

מיצג אינטראקטיבי ללימוד שינויי מצבי הצבירה

פרויקט גמר לתואר ראשון, תשע"ז

הפקולטה לטכנולוגיות למידה

צוות הפרויקט:
מעיין שמגר ומאי גולדשטיין
מנחים:
ד"ר דן כהן וקס ורותם ישראל
בשיתוף עם חווידע בת-ים
מיכל גבע מנהלת חווידע בת-ים

© כל הזכויות שמורות למכון טכנולוגי חולון HIT

אתם לא תדעו מי אנחנו אם לא תלחצו..