#סביבת מוטיבציה לילדים בעלי מוגבלויות להשתתפות בספורט

תוצר זה פותח במסגרת פרויקט גמר לתואר ראשון, תשע"ז

© כל הזכויות שמורות למכון טכנולוגי חולון HIT


צוות הפרויקט:

ציפי בבאי ומוריה ברוס צור

מנחי הפרויקט:

דר' רונן המר ונוהר רז-פוגל
ההתאחדות הישראלית לספוט נכים הועד הפראלימפי הישראלי

בשיתוף ההתאחדות הישראלית לספורט נכים
והועד הפראלימפי הישראלי

קרן איזיקסון


תודות

מאמנים, ספורטאים מעוררי השראה
וכל מי שלקח חלק