separator

סיכום הפעילות

לחצו על / בכדי לצפות בתשובותיכם.

שתפו את הפעילות עם חברים:

אודות המפתחים

פותח על ידי נטלי אורבך ועידן בן ארי

במסגרת פרויקט גמר, 2012

בהנחיית פרופ' מיקי רונן ומר דן כהן-וקס


לפניות והערות שלחו מייל ל: team.edutube@gmail.com.

{"activity":{"@id":"23","@publish":"true","@date":"7/1/2015","idQCounter":"7","title":"נפליג עם מפרש - נקודות מפתח ","summarize":"הגעתם לסוף הפעילות, באפשרותכם לחזור על הפעילות תוך צפייה בתשובותיכם או להתחילה מחדש.","description":"כאן יופיע הסבר על הפעילות.","instructions":"עקרונות ויסודות בשייט על מנת למטב את ההפלגה שלך.","videoLink":"http://www.youtube.com/watch?v=-Pe2XyM-Mss","questionsPool":{"question":[{"@id":"1","@type":"mc","@time":"17","questionText":"מול הרוח - האיזור בו לא נתקדם והמפרש יתנפנף","answers":{"ans":[{"@correct":"false","#text":"זה הוא המיקום הטוב ביותר להפלגה מהירה"},{"@correct":"true","#text":"אכן זה הוא המיקום בו נרצה לעצור את הסירה"}]},"feedback":{"fCorrect":"זכור, כשנעמיד את הסירה מול הרוח נוכל לטפל במפרשים ללא לחץ עליהם ולהתארגן לעצירה, עגינה או טיפול אם צריך.","fWrong":"נשאר לנו זמן לתקן"}},{"@id":"2","@type":"cloze","@time":"26","questionText":"הפלגה במפרש תיתכן החל מזוית של __מעלות","correctAnswers":{"ans":"45"},"feedback":{"fCorrect":"כל הכבוד!","fWrong":"תוכל לנסות שוב בפעם הבאה."}},{"@id":"3","@type":"comment","@time":"34","questionText":"בצמוד אל השטח המת מול הרוח נחפש את איזור גבול הנפנוף"},{"@id":"4","@type":"comment","@time":"44","questionText":"לאחר שאיתרנו את גבול הנפנוף נוכל למצוא את הנקודה בה המפרש יהיה האפקטיבי ביותר להפלגה\nקרוב לודאי שניהיה בקדמית חדה\nמתחת לה נגיע לקדמית"},{"@id":"5","@type":"comment","@time":"54","questionText":"רוח צד תגיע כ 90 מעלות לדופן הקרובה אליה\nהמנור יהיה כ 45 מעלות מחוץ לדופן"},{"@id":"6","@type":"comment","@time":"65","questionText":"בגבית ניהיה כ 120 מעלות לרוח עם מפרש מתוח יחסית"},{"@id":"7","@type":"comment","@time":"78","questionText":"ברוח מלאה ניהיה כ 170 מעלות לרוח והמפרש יהיה פרוש לרווחה - המנור ב 90 מעלות לתורן והמפרש יילחץ אל המצליבים"}]}}}