תובנות לגבי שוק פתרונות ניהול הלמידה בישראל

דר' ערן גל, ינאי זגורי, גיא שלום
הפקולטה לטכנולוגיות למידה, HIT

זו היא המהדורה השלישית למאמר שפורסם לראשונה ב 2017 במטרה לייצר מסגרת דיון ברורה ורחבה סביב סוגיות מערכות ניהול למידה בישראל. גרסת 2020 כוללת שני חידושים מרכזיים:

 1. קלסיפיקציה ל 4 סוגי פתרונות ניהול למידה מובחנות: LMS,LXP,Training Management, Course Catalog.
 2. עדכון היצע מערכות ניהול הלמידה בשוק הישראלי: 23 פתרונות ניהול למידה "דוברי עברית" ובעלי נוכחות בשוק הישראלי 2020.

בנוסף, איך ניתן לדבר על טכנולוגיות למידה בלי להזכיר את מה שעשתה לנו הקורונה, עדין מוקדם להגיד מה הוירוס שהשבית את העולם יחולל בתחום שלנו, אבל בהחלט ניתן להרגיש את ההתעניינות הגוברת בטכנולוגיות למידה בארגונים ולאור כך גם את הצורך המתגבר במערכות ניהול למידה. בנוסף "שחקנים חדשים" נכנסו לשוק ושינויים רבים בוצעו בקרב הפתרונות הקיימים בשוק.

פתרונות ניהול למידה (LMS – Learning Management Systems) הנן מערכות מידע האפשרות לארגון לתכנן, לבצע ולהעריך את כל מהלכי הלמידה המבוצעים בו ועבורו. המערכות קיימות למעלה מ 25 שנים ונמצאות לפי סקרים אחרונים בלמעלה מ 90% מהארגונים הגדולים בארה"ב (Training Magazine 2019). לפי הערכות שונות קיימות היום בעולם כ-900 מערכות שונות המחזיקות יחד בשוק המוערך במיליארדי דולרים בשנה. גם בישראל נמצא כי מרבית הארגונים הגדולים וגם הבינוניים בשנים האחרונות מטמיעים פתרונות ניהול למידה. השוק ישראלי באופן טבעי קטן וממוקד יותר מהשוק העולמי אך בשנים האחרונות חלו בו מספר תמורות שהופכות אותו למעניין ומגוון יותר כיום.

המאמר כולל סקירה של פתרונות ניהול הלמידה המצויים כיום בארץ ומאפשר לארגון הבוחן את דרכו בתחום להכיר את הסביבה והחלופות השונות הקיימות בה. אין מטרתנו לייעץ בדבר מערכת זו או אחרת, כפי שיוסבר בהמשך תהליך אימוץ פתרון ניהול למידה הינו תהליך התאמה בין מאפיינים ארגוניים למאפייני הפתרון. אין פתרון מושלם אלא פתרון מתאים ואין יכולת לבחור פתרון מבלי להגדיר את מאפייני הארגון המנבאים הצלחה בפרויקט הטמעת LMS.

ארגון המאמץ פתרון ניהול למידה עושה כן בשל אחד או יותר מהערכים הבאים שהפרויקט עתיד להניב עבורו:

יעילות

 • ניהול מערך ההדרכה (מרכז הדרכה, קמפוס)
 • ניצול אופטימלי של משאבי הדרכה
 • אוטומציה של תהליכי ליבה: רישום, הנגשה, בחינה והערכה, הסמכה ואחרים
 • למידה מתוקשבת
 • הפחתת עלויות תפעול מערכי ההדרכה

אפקטיביות

 • ניצול מקסימלי של זמן הלמידה
 • התאמת מסלולי למידה פר תפקיד או פער הדרכתי
 • ניהול הכשירות
 • גיוון שיטות למידה/ למידה יחידנית

חווית משתמש מקדמת למידה

 • הנגשת וניהול למידה באמצעות ממשק עדכני
 • יצירת לומדים ומנהלים עם מעורבות גבוהה
 • אפשרות ללמידה מתוקשבת, ניידת, עצמית

כמובן שלא כל הצרכים קיימים בכל ארגון, אך ברוב הארגונים ניתן למצוא לפחות שלושה צרכים מרכזים. ככל שהארגון גדול יותר כך גדל מספר הצרכים, השילוב ביניהם ואף לפעמים הקושי להבחין ביניהם.

נוסיף כי לרוב ארגונים מאמצים LMS וסוגי פתרונות למידה שונים כדי להתמודד עם אחד או יותר מהצרכים הבאים

צורך פתרון סוג מערכת
עמידה בדרישות רגולציה ניהול, קיום ודיווח בדבר מהלכי הדרכה המחייבים ציות (Compliance) מתוקף רגולטור (רשויות המדינה) לרוב LMS תענה על הדרישה בשל היכולת לבצע מעקב ודיווח מחזוריים מול כל עובדי הארגון
ניהול הדרכה ניהול מהלכי הדרכה פרונטליים. לרוב כולל ניהול משאבי או מרכז הדרכה וקורסים מסורתיים במקרה זה LMS בעלת תכונות ניהול הדרכה או מערכת ניהול הדרכה ייעודית - Training Management System
קיום למידה דיגיטלית הפצה, רישום, מימוש ודיווח בדבר למידה דיגיטלית (עובדים, ממשקים ולקוחות) גם פה ה LMS הקלאסית מספקת את המענה. לרוב בצד ההפצה והניהול, בחלק קטן מהמקרים גם בפיתוח התוכן עצמו
ניהול הכשירות המקצועית ניהול מודל כשירויות פר תפקיד ביחס לתהליכי למידה\אימון\יישום המשמרים או מחדשים רמת כשירות נדרשת לביצוע התפקיד חלק מה LMS מכילות יכולות ניהול כשירות. מערכות LXP מכילות לרוב אפשרות להקמת וניהול מודל פר תפקיד ואף פר עובד (אם נדרש)
קידום אישי/ מקצועי (Talent Management) אפשרות קיום תהליכי למידה אישיים ברמת הפרט לצורך קידום מקצועי ואישי לאורך זמן מערכות LXP נוצרו כמענה לצורך זה ההולך וגובר בשנים האחרונות
ניהול התוכן/ הידע ההדרכתי תיוג, הנגשה וניהול של כלל התכנים המיועדים ללמידה בתוך ועבור הארגון גם במקרה זה LMS או LXP מסוגלות לספק מענה

עד כה נמנענו מלסווג את פתרונות ניהול הלמידה בארץ או בעולם כדי לפשט את הדיון בנושא. אנו מזהים כי ב 2020 קשה לבצע דיון בשוק הפתרונות הישראלי ובהתאמת מערכת לצורך ארגוני מבלי לבצע ראשית לקלסיפיקציה של הפתרונות לפי 4 קטגוריות

סוג פתרון למה לנו? תפיסת עולם
LMS - מערכת ניהול למידה מערכת אחת החולשת על כל תהליכי הלמידה בתוך ועבור הארגון עד רמת הפרט תפיסת ניהול הלמידה הארגונית הקלאסית Top-Down. גופי למידה ומומחים מקצועיים מכתיבים למידה בהתאם לפער וצורך לעובדי\לקוחות הארגון. כאשר הישות המרכזית היא תהליך הלמידה (הקורס, תוכנית הלימודים, נתיב הלמידה וכו..)
LXP - Learning Experience Platform עונה על צורך בבידול הלמידה לאורך זמן של הפרטים בארגון ויצירת למידה מתוך מוטיבציות פנימיות למידה ממוקדת פרט. שימוש בטכנולוגיות מתקדמות להתאמת למידה בהתאם למאפייני וצרכי הפרט. כאשר הישות המרכזית היא התוכן (יחידות הלימוד והשיעורים)
Training Management - ניהול הדרכה כאשר קיים בארגון קמפוס\מרכז הדרכה משמעותי הדורש ניהול ייעודי בעיסוק רב בניהול ה back office של תהליכי הלמידה אקדמיה\חינוך. ניהול מוסד ההדרכה על כל המשתמע מכך, כאשר הישות המרכזית היא הלומד והאירוע ההדרכתי (ניהול הלומד, אירועי הלמידה, השיוך של הלומד לקורסים)
Course Catalog - קטלוג קורסים כאשר צורכים\מייצרים קורסים מקוונים רחבים אקדמיה. פלטפורמה להקמת, הנגשת וניהול קורס מסורתי באמצעים דיגיטליים כאשר הישות המרכזית היא ארגון המידע וה"קורס" (הסדר, מבנה הידע, היררכית התוכן)

ניתן לארגן את המערכות בהתאם למטריצה הבאה:

Training Management LMS
מיקוד בתהליכי הלמידה (ניהול) LXP Course Catalog
מיקוד בתוכן מיקוד בפרט (בלומד) מיקוד בקבוצה (ביחידה הארגונית)

מטריצת תכונות ומערכות

לכל סוג מערכת תכונות בולטות המבדלות אותה ממערכות אחרות ומאפשרות לנו להתמקד בחיפוש אחר פתרון לאחר שמיפינו את עיקרי הצורך בארגון

LMS LXP Training Management Catalog
קטלוג VVV VVV V VVV
רישום VVV VVV VVV VV
SCORM VVV V V X
משאבי הדרכה VV X VVV X
פרסונליזציה VV VVV X V
משחוק VV VVV X X
מנוע המלצות V VVV X V
כלי סקר ומבחן VVV VV X V
הסמכה/ תעודה VVV V VVV VV
ניהול כשירות VVV VV V X
אוצרות תוכן VV VVV X X
דוחות VVV VVV VVV VVV
ניתוח תובנות - BI על בסיס נתונים V VVV V V
למידה חברתית VV VVV X V
אינטגרציה לתוכן חיצוני VVV VVV X VVV

כל ארגון העומד בפני ההחלטה האם לאמץ לראשונה או לשדרג מערכת קיימת ניצב בפני חמש אפשרויות עקרוניות באשר לפתרונות ניהול למידה.

חלופות אלו מייצגים שילוב של מימוש טכנולוגי, מימוש מתודולוגי והטמעה אפשרית

סוג פתרון הסבר ודוגמאות יתרון חסרון
מערכות מדף פתרון גנרי. בר התאמה ברמה בסיסית יחסית.
דוגמאות: Fox, Blossom, Blackboard, Docebo
ועוד כ 900 אחרות
 • פתרון קיים ומוכן להטמעה
 • מענה רחב
 • מוצר ממשיך להתפתח על בסיס הטמעות בשוק
 • חוסר התאמה אפשרי לצרכים מקומיים
 • קושי אפשרי בממשקים
 • חוסר גמישות יחסי
 • תלות בספק
ERP (מערכת ניהול משאבים כלל ארגונית) מודול ניהול למידה של מערכת ניהול המשאבים הארגונית – ERP
לדוגמה: LSO (SAP), OLM (Oracle), Success Factors (SAP
 • עלויות נמוכות יחסית בשל החוזה הקיים עם הספק
 • ממשקים טבעיים עם מערכות HR
 • פונקציונאליות מוגבלת (בחלק מהמקרים)
 • תועלות הפתרון באות לידי ביטוי בהטמעת כלל מרכיבי במערכת
קוד פתוח התאמת מערכת בקוד פתוח המפותחת ע"י קהילה.
דוגמה בולטת: Moodle
 • עלות: ללא עלויות רישוי
 • גמישות משמעותית
 • ידע וניסיון של הקהילה
 • גרסת בסיס מוגבלת מאוד
 • נדרש לרוב קשר עם גוף נותן שירות או אחריות בעת תקלות
 • עלויות פיתוח משמעותיות פנים ארגוני או מול קבלן
תוסף Ad on למערכת מדף/ קוד פתוח פתרון זה נעזר בערכות קיימות ומוסיף להם יכולות LMS ללא צורך בקוד. סוג זה של פתרון מייצג תפיסה של חנות אפליקציות (Market place) אשר ניתן להוסיף למערכות מבוססות
 • עלות: ללא עלויות רישוי או עלויות נמוכות יחסית. קל מאוד למימוש בתנאי והמערכת כבר קיימת
 • מחייב שימוש או הקמה של המערכת המלאה
 • דורשת שליטה במערכת
 • דורש תחזוקה של תוספים למערכת
פיתוח עצמי כתיבת קוד או שימוש בפלטפורמה קיימת באמצעות משאבי IT בארגון. לדוגמא: יישומי Excel, SharePoint, כתיבת קוד
 • התאמה מקסימלית לצרכים
 • עלויות פיתוח משמעותיות
 • קושי בפיתוח גרסאות עתידיות
 • תלות מוחלטת ב IT
 • זמן: לרוב יהיה פרויקט ארוך יחסית

כמו כל דיון במערכות מידע ובפתרונות ניהול למידה בפרט, אין פתרון מושלם אלא פתרון מתאים. על כל ארגון לבצע חשיבה ולבחון חלופות ביחס לאפשרויות המענה וביחס לחלופות העומדת לפניו. נציין שבבואנו לבחור פתרון עקרוני עלינו להתחשב במאפיין אב נוסף הוא תצורת ההתקנה/ עבודה עם הפתרון: ענן למול התקנה מקומית.

התקנה מקומית (On Premise) – הפתרון מותקן בשרתי הארגון ומתוחזקת בתוך הארגון בלבד. כל פיתוח או התאמה מבוצעת על הגרסה המקומית בלבד. לארגון שליטה ואחריות על תקלות, שדרוגים וגישה למערכת. באופן כללי ניתן לומר כי פתרון מקומי הוא פתרון יקר יותר.

תצורת ענן/ SaaS (Software as a Service) – הפתרון נמצא על שרתי החברה ואנו ניגשים אליו דרך הרשת. אין לנו יכולת לשלוט על מקרי תקלה או עדכוני מערכת או התאמות המערכת לצרכים ספציפיים של הארגון. הכל מתבצע באמצעות הספק. מצד שני אין לנו עלויות אחסון או תחזוקת שרתים.

חשוב לציין כי עולם מערכות המידע הארגוני בכלל לרבות פתרונות ניהול למידה "עולים" באופן משמעותי לענן. לפי סקרים שונים כיום כ-95% מכלל הפתרונות נמצאים כבר בתצורת ענן.

המעבר לענן בכלל מערכות הארגון מתרחש בשנים האחרונות ועתיד להתעצם בשנים הקרובות. גם כלים בסיסים כמו Office נמצאים כבר בענן וכן מערכות ליבה כמו ERP או CRM. השוק המסורתי יותר ובוודאי הביטחוני עדיין לא מקיימים מהלכי ענן נרחבים (בארץ) בשל הסיכון הפוטנציאלי או הנתפס במעבר לענן. סביר שאלו יעלו אחרונים לענן אך די ניתן לקבוע כי המעבר לענן בארץ הואץ ועל אחת כמה וכמה בעידן הקורונה בו עובדים עברו לעבוד מרחוק ונדרשת רשת ארגונית תרתי משמע כדי לעבוד וללמוד.

לאחר שהכרנו את המערכות ואת האפשרויות העקרוניות לאימוץ או פיתוח פתרון בארגון, בואו ונכיר את השוק הישראלי והחלופות המציע בתחום נכון ליולי 2020.

השוק המקומי קטן בכל קנה מידה וכולל מספר קטן יחסית של אפשרויות מימוש פתרון ניהול למידה עבור הארגונים בארץ. שתי סיבות עיקריות למצב זה הנכונות לכל מערכות מידע בכל תחום:

 1. גודל השוק. השוק קטן יחסית ואינו מציג פוטנציאל מסחרי משמעותי עבור השחקניות הגדולות בעולם.
 2. פער השפה. עברית מהווה אתגר בשל היישור לימין. חלק גדול מהמערכות אינן תומכות בשל חוסר העניין במזרח התיכון בכלל (עברית או ערבית).

בחצי הכוס המלאה נוכל לציין כי בשנים האחרונות נכנסות לשוק המקומי שחקניות גדולות ומשמעותיות בעולם. כמו כן התפתחות התחום בעולם הערבי מביאה עוד ועוד מותגים לתמיכה ביישור לימין ולפוטנציאל עבודה גם בעברית.

להלן החלופות לפתרון ניהול למידה אותם מיפינו בשוק המקומי במסגרת ייעוץ ומחקר בשנים האחרונות.

חשוב להדגיש: אין בכוונתנו לציין עדיפות או נחיתות של פתרון אחד על פני אחר אלא לפרוס את האפשרויות בלבד. כאמור אין פתרון מושלם אלא פתרון מתאים ועל כל ארגון לערוך השוואה על בסיס המאפיינים הייחודיים לו והמטרות לשמם יוצא לפרויקט LMS.

LMS

נתוני בסיס
 • יצרן:
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: Talent Management System
 • נציגות בארץ: Matrix
 • תצורה:
 • לקוחות: בנק לאומי, מכבי שירותי בריאות, ביטוח לאומי, UPS, אסם
כרטיס ביקור

הפתרון הוא מענה Talent Management הנמצא בשוק העולמי מאז 2000. נחשבת לאחת המערכות הנפוצות והמתקדמות בעולם עם מיליוני משתמשים בסקטורים שונים בתעשייה מתמחה בעולמות הרגולציה (Compliance), אוטומציה של תהליכי למידה ומספקת חווית למידה מודרנית. *המערכת תומכת עברית מלאה (כולל יישור לימין)

נתוני בסיס
 • יצרן:
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: Talent Management System
 • נציגות בארץ: One, AKT
 • תצורה:
 • לקוחות: טבע, חברת חשמל, רכבת ישראל, בנק ישראל, משרד הבריאות, Stratasys, אדמה, נטפים, קמדע, דקסל, סייברארק
כרטיס ביקור

הפתרון הוא סוויטה כוללת של פתרונות לניהול משאבי אנוש וכולל רכיבים לניהול תיקי העובדים, מבנה ארגוני, הערכות עובדים, גיוס וכמובן למידה. פתרון הלמידה מכיל את כלל רכיבי הלמידה כולל למידה חברתית, למידה רגולטורית, ניהול כשירויות, ניהול ידע, חיבור ל- OCN, חבילות תוכן מוכנות מבוססות על פתרון Skillsoft, מדידת יעילות ההדרכה ועוד. מדובר במערכת בעלת מיליוני משתמשים בעולם ועם מספר הטמעות רחב ובלקוחות הגדולים ביותר בישראל.

נתוני בסיס
 • יצרן:
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: Talent Management System
 • נציגות בארץ: Oracle Israel
 • תצורה:
 • לקוחות: קבוצת אלקטרה
כרטיס ביקור

בשנת 2016 פיתחה אורקל את מודול הלמידה כחלק מפתרון ה-HR / Talent שלה בשם Oracle HCM Cloud. פתרון הלמידה תומך בעברית בצורה מלאה ומוטמע בארץ בקבוצת אלקטרה. הפתרון בעל חיבוריות מלאה למערכת HCM והתועלות המרכזיות של המערכת באות לידי ביטוי בחיבור לתיק העובד ובשילוב הלמידה בתהליכי ניהול קריירה והערכה. המערכת הינה רספונסיבית ונותנת מענה זהה ממחשב, טלפון נייד וטאבלט. המערכת נותנת דגש רב לחווית הלומד והמנהל, ומדמה פעולות מוכרות לכולנו מעולמות המסחר האלקטרוני. המערכת תומכת בלמידה חברתית בעזרת ניהול קהילות למידה, שיתוף ודירוג תכנים.

נתוני בסיס
 • יצרן: קהילה פתוחה
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: Open Source
 • נציגות בארץ: מס' חברות המתמחות ביישומי Moodle
 • תצורה: ,
כרטיס ביקור

LMS הנפוצה בעולם מבחינת מספר משתמשים ומספר הטמעות, זאת בין היתר תודות לאימוץ הרחב בקרב ארגונים אקדמיים בארץ ובעולם. המערכת הנה Open Source המפותחת על ידי קהילת מפתחים גדולה. המערכת המקורית הגיע מתחום ניהול הלמידה באקדמיה ובמוסדות לימוד/חינוך, ובעשור האחרון עברה התאמות משמעותיות לתהליכי הלמידה הארגונים. הפתרון בעיקרו הוא התאמות ופיתוחים (Customizations) פר אימפלמנטציה על ידי החב' המטמיעה (לרוב באמצעות קבלן). מידי שנה מופצות 3 גרסאות לרוב. בארץ מוטמעת בצורה מלאה באקדמיה וכן בקרב מס' ארגונים עסקיים.

נתוני בסיס
 • יצרן:
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: מערכת מדף
 • נציגות בארץ: 4Cast
 • תצורה: ,
 • לקוחות: צה"ל, מוקד 911 בארה"ב, צבא שוויץ
כרטיס ביקור

בשנת 2013 פיתחנו את מערכת ה – CRPMמערכת לניהול כשירויות. בין לקוחותינו נמנים צה"ל, מוקד 911 בארה"ב, וצבא שוויץ. בשנה האחרונה פיתחנו בקרב לקוחותינו מודול לניהול טאלנטים ולמידה דיגיטלית, וזוהי פלטפורמה המורכבת משני תחומים משיקים - למידה וכשירות "Learning based on competencies", ובשילובם נוצר פתרון הוליסטי ללמידה הארגונית במאה ה-21. העצמת ההון האנושי הוא ייעודה של המערכת, שבאה לידי ביטוי באמצעות מימוש גישת 'Talent management based on skills', שתופסת תאוצה בשנים האחרונות. המערכת מחברת בין הביזנס לתהליכי הלמידה, תוך הקפדה על חווית משתמש יעילה, נוחה ופשוטה התומכת בהצגת נתוני ROI המופקים ישירות מתהליכי ההכשרה לאורכם ולרוחבם בתוך הארגון. בנוסף למערכת זו, 4Cast ספקים בארץ של Blackboard.

נתוני בסיס
 • יצרן:
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: מערכת מדף
 • נציגות בארץ: Blossom
 • תצורה: ,
 • לקוחות: צים, סופרפארם, קבוצת שטראוס, מגדל, בזק בינ"ל, מרכז רפואי רמב"ם
כרטיס ביקור

פלטפורמת מודולרית והוליסטית, המאפשרת מימוש עצמי של טרנספורמציה דיגיטלית לתהליכי הדרכה והכשרה ותהליכי עבודה בארגון. אפשרות מובנית, פשוטה ומהירה מאוד לפיתוח תכנים לומדות אינטראקטיביות ואדפטיביות, על ידי אנשי תוכן בארגון. תמיכה בכל טווח תהליכי הלמידה המשולבת: למידה מעשית (חניכה, OJT ו- On boarding), למידה פרויקטאלית (PBL), למידה סינכרונית (רכיב מובנה בפלטפורמה), למידה שיתופית, למידה בקיוסק (למידה ללא כניסה אישית למערכת), למידה פרונטלית, למידה אנונימית, למידה מתוקשבת א-סינכרונית, למידה חברתית, למידה באמצעות סריקת קודי QR ועוד.

נתוני בסיס
 • יצרן:
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: מערכת מדף
 • נציגות בארץ: iLearn Group
 • תצורה:
 • לקוחות: HP, Mavenir, Tufin, Qognify, Audiocodes
כרטיס ביקור

הפתרון הוא מערכת LMS אשר קיים בשוק ב10 שנים האחרונות ובעל חשיפה גדולה מאוד בשוק העולמי, בעיקר בקרב חברות טכנולוגיות וחברות בינוניות, בנינוניות-קטנות. בעל מודל תמחור נוח וגמיש. למערכת מענה מלא ורחב ליכולות LMS מודרני ויכולת חיבור גבוהה למערכות ארגוניות. תומך מעל 40 שפות, אינגרציה עם מעל ל30 מערכות, תמיכה מלאה 24/7 ומתודות Onboarding מגוונות.

נתוני בסיס
 • יצרן:
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: ERP
 • נציגות בארץ: Oracle Israel
 • תצורה:
 • לקוחות:
כרטיס ביקור

פתרון מיושן יחסית. מכיל מגוון פתרונות ניהול למידה עם ממשק מיושן יחסית. יתרון מרכזי הינו הממשק המובנה ל Oracle בארגונים בהם מוטמע הERP. לפתרון מספר הטמעות גדולות בארץ והוא ממוקד בעיקר בניהול התהליכים המנהלתיים של גפי ההדרכה.

נתוני בסיס
 • יצרן:
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: ERP
 • נציגות בארץ: SAP
 • תצורה:
 • לקוחות: פרויקט מרכבה משרדי ממשלה
כרטיס ביקור

פתרון ישן יחסית. ממוקד ביכולות ניהול מערך הלמידה הארגוני. מציג ממשקים בעלי עיצוב מיושן יחסית. משווק כחלק מפתרון ה ERP המסורתי של SAP. נמצא בשימוש בארגונים גדולים, ממשלתיים בעיקר שרכשו ורוכשים את הפתרון כחלק מפרויקט SAP גדול בארגון.

נתוני בסיס
 • יצרן:
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: מערכת מדף
 • נציגות בארץ: LearningZone LTD
 • תצורה:
 • לקוחות:צה"ל, בתי חולים, חברות ביטוח,תקשורת, אנרגיה, בניה, טכנולוגיות, מזון מן המובילות בשוק הישראלי ובעולם.
כרטיס ביקור

מערכת המבוססת על פלטפורמת ה-Totara - Talent Experience Platform, מבית LearningZone (לשעבר Kineo Israel) המערכת הינה גרסת SaaS מותאמת של מערכת הTotara ונותנת מענה כולל בניהול הטאלנט בארגון. יכולות המבוססות על מערכת הTotara Experience Platform כוללות:

 • מערכת ניהול למידה LMS
 • מערכת LXP
 • מערכת לניהול הטאלנט (Performance Management)

בנוסף לעיל, הפלטפורמה של LearningZone כוללת גם את המרכיבים הבאים:

 • ניהול אוטומציה של תהליכי Compliance בארגון בדגש על policies & procedures
 • ניהול וידאו ארגוני הכולל יצירה, עריכה, הפצה וניהול של וידאו כולל וידאו אינטראקטיבי
 • "מוח" המבוסס על טכנולוגיות AI ו Machine Learning המעצים את חווית הלמידה והתקשורת למשתמשי הקצה
נתוני בסיס
 • יצרן:
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: מערכת מדף
 • נציגות בארץ: Ewave
 • תצורה: ,
 • לקוחות:
  Wendi LMS - בנק ירושלים, איילון ביטוח, שופרסל, פז, סונול, דור אלון, בית חולים, אסותא ת"א + אשדוד, בית חולים הדסה, ש.ל.ה מבית הכללית, ממן מסופי מטען, נמל אשדוד, טמפו, אגד, צמפיון מוטורס, פתאל
  Wendi Connect - מכבי שירותי בריאות, איקאה, CAL אשראי, בית חולים איכילוב, דלתא גליל, פתאל, דנאל, דלתא גליל, מכבי טבעי, צמפיון מוטורס, פריץ, אירוהנדלינד
כרטיס ביקור

פתרון ישראלי וייחודי המשלב שני פתרונות בפלטפורמת Wendi- מערכת לניהול הדרכה-LMS, ופתרון משלים של פורטל ארגוני ואפליקציה לתקשורת פנים ארגונית ושירות עצמי לעובד- לא קיים אצל אף ספק אחר בישראל. פלטפורמה גמישה יחסית, ובעלת תהליכים פשוטים. UI חדשני וידידותי, הפתרון כולל מספר מודולות בהם מערכת פיתוח תוכן, רכיב נדיר יחסית בפתרונות מסוג זה. דשבורד מתקדם למנהלים, מנגנון פושים באפליקציה וסמסים להתראות ועדכונים אוטומטיים ופרסונליים. מודול הערכת ביצועים.

נתוני בסיס
 • יצרן:
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: מערכת מדף
 • נציגות בארץ: Enabley
 • תצורה:
 • לקוחות: Amdocs, מנורה מבטחים, LivePerson, אוניברסיטת תל אביב, Howden
כרטיס ביקור

מערכת one-stop-shop לניהול למידה המשלבת בתוכה אפשרות לעריכת תוכן. המערכת פשוטה לתפעול כך שכל מומחה תוכן בארגון יכול ליצור תוכן אינטראקטיבי בקלות ומבלי צורך בניסיון קודם. בניית סביבות למידה מסוג קורס ומסוג ערוץ להפצת עדכונים וידע באופן שוטף כמו עדכוני מוצר, רגולציה, אירועים ועוד. אפשרות אינטגרציה למערכות CRM על מנת למדוד את האפקטיביות של הלמידה ולבחון קשר בין למידה וידע לבין תוצאות עסקיות. ניהול נתיב למידה הכולל תמיכה מלאה בלמידה סינכרונית וא-סינכרונית (blended) וכן גם קיום של שיעורים וירטואליים דרך המערכת, הקלטתם, וניהול דוחות מעקב אחר הלומדים; זמני התחברות לכיתה, משך זמן התחברות וכו׳.

נתוני בסיס
 • יצרן:
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: מערכת מדף
 • נציגות בארץ: מכירות בלבד
 • תצורה:
 • לקוחות: Check Point, Click Software
כרטיס ביקור

LMS בתוצרת ענן בלבד המייצגת תהליכי למידה פשוטים ומהירים. מתמקדת בעיקר בחווית הלימוד. רוב יישומי המערכת בעולם משתמשת להדרכת לקוחות או תהליכי למידה לינארים יחסית. הפתרון נקנה על ידי SAP ב 2019 ומאז משמש כחלק מסט הפתרון של SAP. ממשק המנהל פשוטה יחסית וסביבת למידה המציגה הן ללומד, הו למנהל והן לadmin התקדמות של הלומד בתוכנית הלימוד באופן שקוף.

נתוני בסיס
 • יצרן:
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: מערכת מדף
 • נציגות בארץ: אין
 • תצורה:
 • לקוחות: אין
כרטיס ביקור

LMS בתוצרת ענן בלבד המייצגת תהליכי למידה פשוטים ומהירים. מתמקדת בעיקר בהצגת בהצגת המידע על תהליכי הלימוד למנהלים בארגון. בעל ממשק משתמש נוח ואינטואטיבי מאוד וכלי ניהול פשוטים. מתאימה מאוד ליישום מהיר ופשוט של תהליכי למידה ארגונים.

נתוני בסיס
 • יצרן:
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: מערכת מדף
 • נציגות בארץ: I'm Learning
 • תצורה:
 • לקוחות: עמותת רעות, נמל מספנות ישראל
כרטיס ביקור

פתרון "ענן" שאינו דורש התקנה בשרתי החברה ומהיר להטמעה, הכולל ממשק משתמש/לומד פשוט וקל לשימוש. המערכת תומכת בסוגים מגוונים של חומרי הדרכה - לומדות, מצגות, וידאו, משובים ועוד. מאפשרת הגדרת משתמשים שונים בניית קורסים ושיוכם לקבוצות לומדים. המערכת כוללת מגוון דוחות למעקב אחר תהליך הלמידה של הלומד, מערכת התראות, ניהול הדרכות פרונטאליות ו-Webinar, מבחנים וסקרים, בניית הסמכות, משחוק(Gamification) ועוד. בעלת תמיכה מלאה במובייל.

נתוני בסיס
 • יצרן:
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: מערכת מדף
 • נציגות בארץ: Briskwhale
 • תצורה: ,
 • לקוחות: חברת שיכון ובינוי, בית חולים אנגלי, מכללת בי אקדמי, לימוד און ליין
כרטיס ביקור

מערכת כחול לבן חדשנית עם עברית כשפת מקור, הכוללת יכולות התאמה גבוהה לצרכי המשתמשים, היחידה בישראל בארכיטקטורת - Single-Tenant Cloud. ממשק וחווית משתמש היוצרים הטמעה ו retention גבוהים.

LXP

נתוני בסיס
 • יצרן:
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: מערכת מדף
 • נציגות בארץ: Juno
 • תצורה:
 • לקוחות: Kaltura, Cellebrite, Gett, 888 Holdings, Guardicore
כרטיס ביקור

פלטפורמה למידה חווייתית (Learning Experience Platform) פה הלמוד נמצא במרכז, המערכת מאפשרת גישה למאות מקורות לימודיים כולל תוכן פנים ארגוני. המלצות התוכן במערכת תומכות שני צרכים מרכזיים: הראשון - המלצות תוכן שמבוססות מסלול התקדמות של העובד בתוך הארגון (לפי המקצוע שלו, המיומנויות שלו והמשימות שלו) השני - חיפוש והנגשת תכנים on the way - יכולת של עובד לחקור עולמות מקצועיים חדשים ולקבל נגישות לתוכן מותאם אישית. מכיל מחוללים פשוטים ליצירת למידה in-house. המערכת נכון להיום לא מתורגמת לעברית אך ניתן לעדכן קטלוג בעברית.

Training Management System

נתוני בסיס
 • יצרן:
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: מערכת מדף
 • נציגות בארץ: Britannica
 • תצורה: ,
 • לקוחות: צה"ל (פרויקט מעלה), בנק הפועלים
כרטיס ביקור

הפתרון קיים בשוק הישראלי מאז נוב' 2010, ומהווה ייצוג קלאסי של מערכת Training Management. המערכת יציבה יחסית ובעלת חשיפה גבוהה בשוק הישראלי והעולמי (בדגש תחום התעופה). בעלת ניסיון משמעותי בתהליכי למידה ארגונים.

נתוני בסיס
 • יצרן:
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: מערכת מדף
 • נציגות בארץ: Rashim
 • תצורה: ,
 • לקוחות: רשות שדות התעופה, המכללה לשוטרים, מוסדות להשכלה גבוהה
כרטיס ביקור

פתרון כולל מקצה לקצה הקיים בשוק המקומי מאז 2010, ומאפשר ניהול של תכנון ההדרכה, ניהול גאנט הכשרות, טיפול בכלל פעילויות ההדרכה והלמידה, בהכשרות ו OJT, ניהול עץ הידע הארגוני כולל מערכת הרשאות מתקדמת, ניהול כיתות, מדריכים, ציוד עזר, כשירויות, הערכת הדרכה. לחברה יכולות התממשקות ענפה למערכות משאבי אנוש הארגוניות. המערכת כוללת פורטלים ואפליקציה סלולרית למדריכים וללומדים.

נתוני בסיס
 • יצרן:
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: מערכת מדף
 • נציגות בארץ: GIV Solutions
 • תצורה: ,
 • לקוחות: עיר הבה"דים, המכללה לשוטרים
כרטיס ביקור

מערכת ניהול הקמפוס מנהלת את החניכים/ תלמידים, מרצים, משאבי ההדרכה, סילבוס הקורס עד רמת המפגש הבודד ומאפשרת אופטימיזציה וייעול תהליכי ההדרכה וניצול משאבי ההדרכה, ממשק המשתמש נוח והמערכת עם גמישות מירבית. המערכת פועלת בהצלחה רבה ברמה הלאומית בקמפוסים המנוהלים בתפיסת ניהול ותפעול משולבת של הלמידה ומכלול המשאבים הנדרשים לניהול תכנון וביצוע הלמידה, בגמישות מירבית הדרושה לשינויים ובניהול ובקרה מיטביים של תקציב ההפעלה, משאבי הדרכה, אמצעים, מרחבי למידה ועוד. תוך ניהול ותמיכה של פעולות לוגיסטיות תומכות כמו ניהול מעונות והסעדה, פורטל אישי, אפליקציות מובייל עם פונקציונליות רחבה לשיפור חווית הלמידה לחניך.

Ad On - תוסף

נתוני בסיס
 • יצרן:
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: מערכת מדף
 • נציגות בארץ: אין
 • תצורה:
 • לקוחות: אין
כרטיס ביקור

תוסף ל office365 אשר מחולל מדפי SharePoint. הפתרון מחייב שימוש ב office 365 ברמה הארגונית. מאפשר להציג את כל אינטראקציות הלמידה ישירות בערוצי ה teams של הלומדים ושל המנהלים. לאור השימוש ב SharePoint נחשב ליישום פשוט ומהיר יחסית.

נתוני בסיס
 • יצרן:
 • ארץ יצור: קהילה גלובלית
 • סוג מערכת: תוסף
 • נציגות בארץ: נציגות בארץ: אין, קיימים מיישמים כמו webacademix
 • תצורה: ,
 • לקוחות: מוכרי קורסים עצמאים בלבד
כרטיס ביקור

פתרון אשר נוצר על ידי יישום של plugin ל WordPress, ובעל ניסיון בינלאומי רב, אך מעט ניסיון מקומי. בארץ קיים ספקים בודדים המבצעים את יישומי המערכת, בעיקר עבור גופים המוכרים קורסים ותהליכי למידה. הפתרון דורש התקנה של יישום WordPress ולאחר מכן התנהלות עם תוספים. מנוהל תחת ממשק הניהול של WordPress ובעל עלות רישוי נמוכה מאוד יחסית.

Catalog

נתוני בסיס
 • יצרן:,
 • ארץ יצור:
 • סוג מערכת: קוד פתוח
 • נציגות בארץ: Campus IL
 • תצורה:
 • לקוחות: פתוח לקהל רחב
כרטיס ביקור

פורטל קורסים פתוחים (MOOC) ומערכת ניהול למידה מבוססת מערכת Edx האמריקאית. במסגרת פרויקט "ישראל דיגיטלית" המערכת עברה "גיור" הכולל התאמה מלאה לעברית ופיתוחים מקומיים. המערכת מכילה כבר היום עשרות קורסים מהאקדמיה ומוסדות ציבוריים. כולם פתוחים לקהל הרחב ללא עלות. המערכת נמצאת בשלבי שדרוג מתמיד. בארץ מתקיימים מספר תהליכים מקבילים שמבטחים המשך פיתוח קורסים שיעלו למערכת בשנים הקרובות לכל הפחות.


  נזכיר עוד שני פתרונות משמעותיים בארץ שהם למעשה פרויקטים רחבים בתחום ניהול הלמידה:
 • פרויקט "מרכבה". פרויקט SAP המשרת את משרדי הממשלה וגופים ציבוריים נוספים. במסגרת הפרויקט הוקמה מערכת לניהול למידה על בסיס מודול הלמידה המקורי של SAP (מודול המכונה Learning & Events). הפתרון אמור לשמש טווח רחב מאוד של ארגונים. כיום נמצא בשלבי השקה ופועל בשירות הכבאות בעיקר.
 • בתקופת הקורונה הקים משרד החינוך פתרון ניהול למידה לבתי הספר המבוסס על מערכת Teams של Microsoft בצירוף אפליקציות נוספות לצורך יצירת פורטל למידה דיגיטלית ומרחוק (סינכרוני וא-סינכרוני).

אז אמרנו ונאמר שוב ושוב אין פתרון מושלם אלא מתאים. בחירת פתרון הנה שילוב בין הבנת הצרכים, המאפיינים הארגוניים ויכולתו של פתרון זה או אחר לתת את המענה המתאים ביותר.

אנו ניצבים מול מספר קטן מאוד של פתרונות בהנחה שעלינו לעבוד עם מערכת תומכת עברית וספק מקומי (אגב, אם אין לכם מאפיינים אלו תוכלו תיאורטית לגשת לעוד עשרות ספקים בעולם. רצוי לבדוק סקרים בתחום וכן בקרב חברות דומות בדבר פתרונות נוספים על אלו שהוזכרו במאמר זה).

מספר האפשרויות הקטן מהווה חיסרון ביחס לשוק הגלובלי אך גם יתרון בתהליך הבחירה. סה"כ יש היום בארץ מערכות מעולות וידע רב נצבר בתחום בקרב הארגונים והספקים. ובין החלופות בארץ ניתן למצוא גם את הפתרונות המובלים בעולם.

תהליך בחירה נכון, של מערכת אשר תשמש את הארגון בין 5 ל10 שנים דורש אפיון ראשוני לפחות. תהליך זה דורש היכרות מעמיקה ומדוקדקת עם החלופות וגם צרכי למידה בזירה העסקית, בעיקר לאור השפעות הטכנולוגיה, דור הלומדים והצרכים העסיקים המשתנים. בדרך כלל תהליך אפיון מסוג זה יבדל את סוג הפתרון ואיתו ישאיר אותנו לרוב מול 4-5 חלופות לכול היותר. כתהליך ראשוני ניתן לבצע את האפיון הבא, נסו לענות על שאלות הבסיס הבאות ובהתאם לזהות חלופות רלוונטיות בטבלה:

 1. האם מערכת ענן הנה אופציה? כאמור מדובר במגמה הצוברת תאוצה אך בהחלט יתכן שהיום ובשנים הקרובות הארגון שלכם עדיין לא יעלה לענן מבחינת IT ובהתאם רשימת החלופות קטנה. השתדלו לא להיות "החלוצים בענן" (מערכת המידע הראשונה אשר עולה לענן) מכוון שבדרך כלל פרויקט זה יתארך וידרוש הגדרות רבות שהארגון תרם התחיל להבין.
 2. האם מדובר במהלך HR כולל (Talent Management) או מודול ניהול למידה בלבד? ברשימה 3 פתרונות ניהול HR המכונות Talent Management. היתרון המרכזי שלהן הנו בהטמעת כלל החבילה ובה מודול ניהול הלמידה. ניתן לבצע פרויקטים עם מודול ניהול הלמידה בלבד עם ממשקים למערכות HR קיימות בארגון אך יתכן כי מהלך זה ימנע ממימוש הפוטנציאל המלא של ה-LMS. במידה וה HR כולו מחפש פתרון בטווח הקצר יש לשקול חלופות אלו כמעומדים מובילים.
 3. מהם צרכי ניהול הלמידה שלכם? מדוע אתם יוצאים לפרויקט? הגדרת הצרכים וכאבים הארגוניים בגינם אתם יוצאים לפרויקט תעזור למקד במערכות בעלי חוזקות מסוימות. לדוגמה: האם עיקר הצורך נובע מהרצון לממש למידה מתוקשבת או אולי הרצון לנהל את מרכז ההדרכה והמשאבים בו. לכל מערכת ניסיון, חוזקות וחולשות. ניתן (במקרה זה באמצעות יועץ) לסמן מערכות התואמות את הצורך שלכם.

בהמשך חשוב ומומלץ מאוד לכתוב אפיון ומסמך דרישות (RFP – Request for Price) בעזרת יועצים בלתי תלויים שיסיעו בזיהוי הצרכים ומאפייני הארגון הייחודיים. תהליך זה יוביל לבחירה מודעת של הפתרון המתאים. לרוב גם נמליץ להמשיך לניסוי קצר (POC) עם החלופות אשר הגיע "לקו הגמר".

לסיכום: פרויקט בחירת והטמעת פתרון ניהול למידה ארגוני מהווה אתגר ניהולי, טכנולוגי ותרבותי ונחשב פעמים רבות לאתגר המשמעותי ביותר עבור גוף הלמידה הארגוני. ניהול נכון של שלבי הגישה והתנעתו יסייעו בהבניית פרויקט אפקטיבי ונקי ככל האפשר ממכשלות פנים וחוץ ארגוניות. פתרון המתאים לארגון מקנה ערכים מוספים לגוף הלמידה ולארגון כולו מעבר לכל יישום טכנולוגי אחר.