הדרכה ליצירת פעילות

 

בשתי הפעילויות עליך:

לאחר שהוגדר כל האמור לעיל, עליך לעבור לעורך התשובות ע"י לחיצה על הכפתור תשובות ולסמן בעזרת העכבר את אזורי היעד להנחת התשובה ע"ג תבנית הבסיס. מיקום זה ימוספר אוטומטית ויהווה בהמשך אינדיקציה לבדיקת תשובות הלומד.
בפעילות מסוג 'זיהוי והתאמה' יש להזין טקסט רלוונטי למול כל נקודה ממוספרת.

לחיצה על פתיח, ציונים ומשובים תעביר למסך עריכת מלל הפתיחה שיוצג ללומד, מדרגות הציון והמשובים שיוצגו ללומד בתום ביצוע הפעילות. במידה ולא תבוצע עריכה במסך זה, המערכת תשתמש בברירות המחדל המוגדרות בה.

בכול שלב ניתן ללחוץ שמור וחזור (הפעילות תישמר) או ללחוץ בטל (שינויים שנעשו לא ישמרו).