הדרכה לעריכת פעילות קיימת

 


בנוסף ליצירת תרגול חדש, ניתן לבצע מגוון פעולות על כל תרגול קיים במאגר:

מחיקה- מחיקת תרגול מרשימת הפעילויות.

עריכה- שינוי שם הפעילות,  קוד הפעילות, הגדרת/שינוי תמונת תבנית הבסיס
            והאובייקטים או המילים שהגדרת בכל תרגול, סוג משוב והגדרת זמן לפעילות.
            תמיד ניתן להוסיף עוד אובייקטים/מילים לפעילות או למחוק חלק מהם.
            בנוסף, ניתן לערוך את מלל הפתיחה שיוצג ללומד, מדרגות הציון והמשובים שיוצגו
            ללומד בתום ביצוע הפעילות.

פרסום- התרגול יוצג למשתמש כאשר מסומן √ במשבצת.

שכפול- העתקת פעילות קיימת תוך ביצוע שינויים וכך ליצור מגוון תרגולים ברמות שונות
             לאותה תבנית בסיס.

דגש חשוב - עריכת פעילות קיימת מבטלת אוטומטית את האישור לפרסמה ללומד.
                    במידה והסתיימה עריכתה ומעוניינים לפרסמה -יש ללחוץ במסך רשימת
                    הפעילויות על האייקון X בשורת הפעילות.