מערך שיעור- מסע בעקבות דפי עד


השואה היא בראש ובראשונה סיפור אנושי, סיפור של בני אדם שחיו, עבדו, אהבו, שנאו והתרגשו.
מערך שיעור זה משמש דרך להגיע לסיפורים האנושיים באמצעות למידה וחקר.

המערך מורכב סביב דפי עד- יד ושם, בשיתוף קהילות וארגונים יהודים בכל העולם, מוביל כבר מאמצע שנות החמישים מהלך לאומי להנצחת שמותיהם של כל אחד ואחת מקורבנות השואה באמצעות איסוף "דפי עד". הדפים נמסרים על ידי ניצולים, קרובי משפחה או מכרים ומכילים את שמותיהם, פרטיהם הביוגרפים, ותמונותיהם (אם קיימות) של הקורבנות. הדפים שמורים בהיכל השמות, השוכן בתוך המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם. הדפים והסיפורים האנושיים הגלומים בתוכם, פורטים את המספר העצום של הקורבנות ונותנים דרך סיפור פרטי אחד את הסיפור הכללי והטרגדיה הקולקטיבית. תיעוד הפרטים האישיים נותן לטרגדיה הקולקטיבית שם פרטי של אישה, איש וילד.

המערך בנוי כך שהתלמידים עוברים שיעור פרונטלי ולאחר מכן, באופן פרטני מתנסים בסביבה אישית המנחה אותם לעבודת חקר. הסביבה מסייעת לתלמידים לבחור דף עד אישי, שעליו יבצעו פרויקט חקר ומסבירה להם כיצד ליצור מסע בעקבות אותו נספה.
כך התלמיד מגלה את הסיפור האישי בתוך הטרגדיה הקולקטיבית.

מצגת לשיעור

סביבה אישית

מסע לדוגמא

מטרות השיעור הפרונטלי והפרויקט המלווה הן:
  1. היכרות של התלמידים עם המושג דף עד והמבנה של דף כזה
  2. התלמידים יבינו כי מאחורי כל דף עד עומד סיפור ועולם אישי

המערך מומלץ לתלמידים בכיתות ז' ומעלה.

על מנת להעביר את השיעור הפרונטלי יש צורך בכיתה עם יכולת להציג מצגת, גישה לאינטרנט, דף חלק ועט לכל תלמיד.

איך מעבירים את השיעור?