X

אודות

אתר מותאם למובייל לשיפור איכות ההתנדבות בקרב מתנדבים עם אזרחים וותיקים

פרויקט גמר תשפ"א
הפקולטה לטכנולוגיות למידה

צוות הפרויקט:

שחף נחום
לירי שאלתיאל

מנחים:

ד"ר דורותי לנגלי
עמרי כהנא

בשיתוף המועצה הישראלית להתנדבות

נציגת הארגון: גב' תמר ברגר

משרד העבודה והרווחה

מינהל אזרחים ותיקים ותחום התנדבות

המשרד לשיוויון חברתי

אגף אזרחים ותיקים


ליצירת קשר: office@ivolunteer.org.il

בשיתוף המועצה הישראלית להתנדבות

נציגת הארגון: תמר ברגר

משרד העבודה והרווחה

מינהל אזרחים ותיקים ותחום התנדבות

המשרד לשיוויון חברתי

אגף אזרחים ותיקים

ליצירת קשר: office@ivolunteer.org.il

כל הזכויות שמורות למכון הטכנולוגי חולון HIT

פעילויות

מגוון רעיונות להפיכת המפגש המשותף לחוויתי!
תוכלו לבחור יחד פעילות מתאימה ומעשירה

סוג הפעילות

לחצו לבחירת קטגוריה