X

אודות

אתר מותאם למובייל לשיפור איכות ההתנדבות בקרב מתנדבים עם אזרחים וותיקים

פרויקט גמר תשפ"א
הפקולטה לטכנולוגיות למידה

צוות הפרויקט:

שחף נחום
לירי שאלתיאל

מנחים:

ד"ר דורותי לנגלי
מר עמרי כהנא

בשיתוף המועצה הישראלית להתנדבות

נציגת הארגון: גב' תמר ברגר

משרד העבודה והרווחה

מינהל אזרחים ותיקים ותחום התנדבות

המשרד לשיוויון חברתי

אגף אזרחים ותיקים


ליצירת קשר: office@ivolunteer.org.il

בשיתוף המועצה הישראלית להתנדבות

נציגת הארגון: תמר ברגר

משרד העבודה והרווחה

מינהל אזרחים ותיקים ותחום התנדבות

המשרד לשיוויון חברתי

אגף אזרחים ותיקים

ליצירת קשר: office@ivolunteer.org.il

כל הזכויות שמורות למכון הטכנולוגי חולון HIT

VolunTips
למתנדבים עם אזרחים וותיקים

מגוון כלים ורעיונות להעשרת ההתנדבות

שיחות

פעילויות

טיפים

נגמרו הרעיונות?

מגוון נושאי שיחה שיעשירו את מפגש ההתנדבות

עצות לשלבי מפגש ההתנדבות

לפני המפגש, בתחילתו, במהלכו ובסיומו

שיחות

נגמרו הרעיונות?

מגוון נושאי שיחה שיעשירו את מפגש ההתנדבות

פעילויות

טיפים

עצות לשלבי מפגש ההתנדבות

לפני המפגש, בתחילתו, במהלכו ובסיומו