סוללות

  • כמות ומשקל הסוללות נספר יחד עם הפסולת האלקטרונית
  • סוללות ניתן להשליך גם אל מכלי איסוף הפסולת האלקטרונית המפוזרים בעיר
  • בעיר מפוזרים כ-120 מכלים לאיסוף פסולת סוללות בעסקים, בבתי ספר ובגני ילדים