פח זכוכית

מצאו את פח הזכוכית הקרוב ביותר

היכנסו למפה

מה משליכים לפח זה?

יש להשליך אריזות ריקות

מידע נוסף

פסולת הזכוכית מהווה כ - 3.5% ממשקל כלל הפסולת הביתית המיוצרת

3.5%

בישראל מועברים למיחזור מדי שנה כ – 1,000 טון פסולת זכוכית

נכון לשנת 2014 נאספו בחולון 31 טון זכוכית

31 טון זכוכית

בעיר מפוזרים כ-90 פחים סגולים לאיסוף זכוכית

הזכוכית הממוחזרת יכולה לשמש ליצירת זכוכית חדשה, או להשתלב כמרכיבים בתעשיות נוספות כמו בתעשיית הבטון וייצור כבישים, ייצור רעפים וקרמיקה וכו'