בחר מקום

10

אריזות

נייר וקרטון

טקסטיל
לחץ על כל אחד מהפחים כדי לראות מהי הפסולת המתאימה לו
10

פלסטיק

זכוכית

אלקטרוניקה
לחץ על כל אחד מהפחים כדי לראות מהי הפסולת המתאימה לו