פח נייר וקרטון

מצאו את פח הנייר והקרטון הקרוב ביותר

היכנסו למפה

מה משליכים לפח זה?

אריזות קרטון ניתן להשליך גם לפח הכתום.

מידע נוסף

פסולת הנייר והקרטון הביתית מהווה כ- 14% ממשקל כלל הפסולת הביתית המיוצרת

14%

בישראל מועברים למיחזור מדי שנה כ- 200,000 טון פסולת נייר וקרטון

נכון לשנת 2014 נאספו בחולון 5,721 טון נייר וקרטון רך אשר הועברו למיחזור

5,721 טון נייר

בעיר מפוזרים כ- 2,500 פחים לאיסוף נייר - פרטיים וציבוריים

מהנייר הממוחזר יוצרים ניירות היגיינים, נייר טואלט, מגבות נייר ותבניות ביצים. הקרטון הממוחזר משמש ליצירת אריזות קרטון חדשות