קרטונים גדולים

  • קרטונים גדולים מהווים כ-6% ממשקל כלל הפסולת הביתית המיוצרת
  • בישראל מועברים למיחזור מדי שנה כ–250,000 טון פסולת קרטון
  • נכון לשנת 2014 נאספו בחולון 4,414 טון קרטון
  • בעיר מפוזרות כ-130 קרטוניות המוצבות במרכזים מסחריים ובאזור התעשייה