אורגני וכל השאר

  • פסולת אורגנית – שאריות מזון, קליפות וירקות וכל יתר הפסולות אשר אינן בנות מיחזור, מועברות אל הפח הירוק הרגיל.
  • למעשה, אדם המקפיד על הפרדה במקור ומיון הפסולות היבשות לפחים השונים, נותר עם מעט מאוד פסולת אשר אינה בת מיחזור בחולון: אותם שיירי מזון ופסולות כגון: חיתולים חד פעמיים, משקפיים שבורים, כלי כתיבה וכד'.
  • פסולת זו מועברת להטמנה באתרי הטמנה מוסדרים בדרום הארץ.