פח אלקטרוניקה וסוללות

מצאו את פח האלקטרוניקה הקרוב ביותר

היכנסו למפה

מה משליכים לפח זה?

מידע נוסף

פסולת האלקטרוניקה מהווה כ - 5% ממשקל כלל הפסולת הביתית המיוצרת

5%

בישראל מועברים למיחזור מדי שנה כ – 26,000 טון פסולת אלקטרוניקה

נכון לשנת 2014 נאספו בחולון 54 טון פסולת אלקטרונית

54 טון אלקטרוניקה

בעיר מפוזרים כ-30 מכלים לאיסוף פסולת אלקטרונית וכ-120 מכלים לאיסוף סוללות בבתי עסק, במוסדות העירייה, בבתי ספר ובגני ילדים

הפסולת האלקטרונית הנאספת מועברת למפעל "אקולוגיה לקהילה מוגנת" , מפעל שבו אחוז ניכר מהמועסקים הינם אנשים בעלי צרכים מיוחדים, במפעל מבוצע מיון של הרכיבים, שימוש חוזר בחלקם ומיחזור יתר הרכיבים