פח אריזות

מצאו את פח האריזות הקרוב ביותר

היכנסו למפה

מה משליכים לפח זה?

אריזות קרטון ניתן להשליך גם לפח נייר וקרטון.
יש להשליך אריזות ריקות.

מידע נוסף

פסולת האריזות מהווה כ - 17% ממשקל כלל הפסולת הביתית המיוצרת

17%

בישראל מועברים למיחזור כ – 6,700 טון פסולת אריזות בשנה

נכון לשנת 2014 נאספו בחולון 156 טון אריזות

156 טון אריזות

בעיר מפוזרים כ-3,000 פחים כתומים לפסולת אריזות - פרטיים וציבוריים

מהאריזות הממוחזרות מייצרים מוצרים רבים המתכות עוברות למיחזור בתעשיית הבניין, הנייר מפורק לסיבים וממוחזר לנייר טואלט/לבן/מעורב, מאריזות הפלסטיק מייצרים מוצרי פלסטיק אחרים ועוד