פח טקסטיל

מצאו את פח הטקסטיל הקרוב ביותר

היכנסו למפה

מה משליכים לפח זה?

מידע נוסף

פסולת הטקסטיל מהווה כ - 3% ממשקל כלל הפסולת הביתית המיוצרת

3%

בישראל מועברים למיחזור מדי שנה כ – 10,000 טון פסולת טקסטיל

נכון לשנת 2014 נאספו בחולון 86 טון טקסטיל

86 טון טקסטיל

בעיר מפוזרים כ-50 מתקנים לאיסוף בגדים וטקסטיל

פסולת הטקסטיל ממויינת, הבגדים בהם ניתן לעשות שימוש חוזר נמכרים במחיר סמלי לארגוני צדקה ושאר החומר מועבר למיחזור לייצור סמרטוטים